Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 03:50:37

ACER har beslutat om systemdriftsregioner

Den 6 april fattade ACER* beslut om definitionen av systemdriftsregioner (SOR:s) i Europa. För Sveriges del innebär beslutet ingen förändring mot hur det ser ut idag.

Beslutet som fattats av ACER Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. följer av ett förslag till definition av systemdriftsregioner (SOR) som ENTSO-E (samarbetsorgan för tranmissionsnätsföretag) lämnat in för godkännande.

För svensk del innebär beslutet ingen skillnad mot idag, precis som tidigare bildar Norden en egen systemdriftsregion. Syftet med systemdriftsregioner är att öka samarbetet mellan transmissionsnätsföretag i en region och mellan regioner i frågor som handlar om drift av transmissionsnätet.

Bakgrund

Kommissionens förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el, den så kallade elmarknadsförordningen, definierar en rad krav för den europeiska elmarknaden och för den regionala samordningen av transmissionsnätsförtag.

Samordningen gällande transmissionsnätsföretag ska vidareutvecklas med en förbättrad institutionell ram via inrättandet av regionala samordningscentra (RCC).

Enligt artikel 36.1 i elmarknadsförordningen måste ENTSO-E utveckla ett förslag till att definiera systemdriftsregioner och skicka förslaget till ACER för godkännande. ACER har sedan tre månader på sig att antingen godkänna förslaget eller föreslå ändringar.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter