Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 01:04:12

Ei arbetar med regeringsuppdrag kopplade till elmarknadsförordningen

I regleringsbrevet för 2020 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) två uppdrag kopplade till den nya elmarknadsförordningen som EU- parlamentet och Rådet beslutade om 2019. Uppdragen ska redovisas sista december 2020 respektive 26 februari 2021.

Båda uppdragen har sin bakgrund i nya uppgifter för Sverige enligt elmarknadsförordningen (EU 2019/943) och Ei kommer att arbeta med de båda uppdragen parallellt.

Det första uppdraget handlar om att föreslå en genomförandeplan med tidplan för att förbättra elmarknadens funktion enligt elmarknadsförordningens artikel 20.3. Planen ska synliggöra marknadens funktionssätt och vilka drivkrafter den skapar för effektivitet i såväl produktion och användning som överföring av el på kort och lång sikt.

Det andra uppdraget handlar om att ta fram ett förslag på tillförlitlighetsnorm i enlighet med elmarknadsförordningens artikel 25.2. En tillförlitlighetsnorm ska visa den samhällsekonomiskt optimala nivån av resurstillräcklighet (utbud och efterfrågan) i en medlemsstat eller på elområdesnivå.

Det första uppdraget ska redovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 31 december 2020 och det andra uppdraget ska redovisas senast den 26 februari 2021.

Läs mer om elmarknadsdirektivet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ei:s regeringsuppdrag finns beskrivna i myndighetens regleringsbrev. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter
Robin Jacobsson
Analytiker

016-16 27 47

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter