Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 06:54:41

Två samråd på ACERS webbplats – sista svarsdag 29 mars

På ACER:s* webbplats finns just nu två samråd kopplade till EU-förordningen om en balanserad elmarknad. Intressenter har möjlighet att lämna synpunkter till och med den 29 mars 2020.

De båda samråden är kopplade till Balansförordningen (Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el).

Det första samrådet rör metoden för klassificering av balansering av energibud. Metoden innebär en beskrivning av regler för möjlig aktivering, givet samma nivå för transparens för att aktivera balanserade energibud i Europa.

Till det första samrådet på ACER:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det andra samrådet handlar om specificering och harmonisering av hanteringen av obalans. Detta ska säkerställa att balansansvariga ser till att systembalansen hanteras på ett effektivt sätt.

Till det andra samrådet på ACER:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sista svarsdag för de båda samråden är den 29 mars 2020.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter