Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 11:34:31

Ei kontrollerar att elnätsföretagen lämnar information till kund och elleverantör

Energimarknadsinspektionen (Ei) kommer under 2020 att genomföra tillsyn av reglerna kring elnätsföretagens information till kund i samband med att kunden genomför leverantörsbyte och när kunden får en ny elmätare. Dessutom kommer Ei att kontrollera att nätföretagen uppfyller kravet på att byte av mätmetod genomförs inom tre månader för de kunder som byter från månadsvis till timvis mätning av sin elförbrukning.

Utöver detta kommer Ei också kontrollera att nätföretagen levererar historiska mätvärden när en kund begär det. Mätning och rapportering av mätvärden är grundläggande för en väl fungerande elmarknad. Att kunden får tillgång till mätvärden och relevant information om sin elmätare är viktigt bland annat för att underlätta för efterfrågeflexibilitet.

Tillsynen pågår hela 2020

Tillsynen kommer att genomföras under 2020 och i huvudsak genom kommunikation via e-post. Detta för att tillsynen ska vara smidig och effektiv både för nätföretagen och för Ei.

— Vi kommer att ställa ett antal frågor till elnätsföretagen och vi kommer begära att de bifogar dokumentation som styrker hur de hanterar det vi frågar efter. Tanken är att använda tiden innan elmarknadshubben kommer igång, och innan funktionskraven på elmätare helt börjar tillämpas 2025, för att se till att elnätsföretagen hanterar frågorna på ett korrekt sätt, säger jurist Tor Ny.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter