Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:46:40

Nu kan energiföretagen rapportera in sina årsrapporter

Senast den 31 juli ska elnätsföretag, gasnätsföretag och fjärrvärmeföretag rapportera in sina årsrapporter till Energimarknadsinspektionen (Ei). Nu är systemet för inrapportering öppet.

Varje år är elnätsföretagen, gastnätsföretag och fjärrvärmeföretag skyldiga att skicka in sina årsrapporter för föregående kalenderår till Ei. Fjärrvärmeföretagen ska även lämna rapport om drift- och affärsförhållanden.

Inrapporteringen sker digitalt via Ei:s system NEON och ett startbrev med information har nyligen skickats ut till berörda företag. Förutom den digitala inrapporteringen måste även ett underskrivet och vidimerat exemplar av årsrapporten samt revisorsintyg skickas in via vanlig post till Ei.

Nytt för i år

I år har mindre justeringar gjorts av inrapporteringssystemet och handböckerna har uppdaterats. Från att systemet endast har fungerat i webbläsaren Internet Explorer funkar det nu även bra att rapportera via webbläsaren Chrome. Handböcker för inrapporteringen finns på ei.se på respektive sida för inrapportering.

Så här används uppgifterna

Inrapporteringen av årsrapporter sker enligt ellagen, naturgaslagen och fjärrvärmelagen.
Uppgifterna i årsrapporten är en viktig grund i Ei:s beräkning av intäktsramar för elnätsföretag och gasnätsföretag. Utöver det används uppgifterna vid tillsynsarbete och till ekonomiska analyser. De redovisade uppgifterna i årsrapporterna publiceras också på Ei:s webbplats. Även fjärrvärmeföretagens årsrapporter publiceras på ei.se. Öppenhet om de ekonomiska förhållandena ska bland annat motverka en oskälig prissättning av fjärrvärme och öka förtroendet hos kunderna.

Kontaktuppgifter
Årsrapporter

Växel 016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter