Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 00:40:06

Även mindre företag kommer kunna jämföra elavtal på Elpriskollen

Energimarknadsinspektionen (Ei) har startat ett projekt för att utveckla prisjämförelsesajten Elpriskollen så att den omfattar erbjudanden för hushållskunder och företag med en förväntad årsförbrukning upp till 100 000 kWh. Elpriskollen ska också utvecklas så att den täcker en så stor del av marknaden som möjligt. Förändringarna sker för att möta kraven i det nya omarbetade elmarknadsdirektivet (artikel 14 om prisjämförelsesajter) och ska vara på plats till februari 2021.

– För att kunna veta vad som är en rimlig nivå vad gäller elmarknadsdirektivets krav på att täcka en så stor del av marknaden som möjligt, behöver vi börja med att kartlägga produktutbudet för konsumenter och mindre företag. Vi behöver analysera elhandelsmarknaden för småföretag, och vi behöver titta på om det finns avtal och erbjudanden för konsumenter som i dag inte rapporteras in till Elpriskollen, berättar projektledare Johan Nilsson.

Klart att rapportera in uppgifter den 1 februari nästa år

För att möjliggöra inrapportering och visning av priser och avtalsvillkor för företag upp till 100 000 kWh i årlig förbrukning, samt en utökad produktrapportering, behöver Ei inte bara utveckla Elpriskollen utan även revidera den gällande föreskriften för inrapportering till Elpriskollen.

Både uppdateringen av förskriften och av Elpriskollen kommer vara klart till den 1 februari 2021, då alla elhandlare kan börja rapportera in sina avtal.

I maj i år lanseras timprisavtal på Elpriskollen

I elmarknadsdirektivet ställs även krav på att prisjämförelsesajten som drivs av den nationella tillsynsmyndigheten inom energiområdet ska inkludera erbjudanden med dynamiska priskontrakt, så kallade timprisavtal. Detta krav tas omhand i ett annat projekt på Ei. Den 4 maj 2020 lanseras timprisavtal på Elpriskollen.

Här kan du läsa mer om timprisprojektet

Här hittar du Ei:s föreskrifter

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter