Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 17:07:47

Europeiska rekommendationer om timprisavtal

Från 1 januari 2021 måste alla elhandlare med fler än 200 000 kunder erbjuda timprisavtal. Nu har CEER (Council of European Energy Regulators) enats om rekommendationer för hur de nya reglerna kring dessa avtal bör införas i nationell lag.

I Sverige kan konsumenter sedan 2012 kostnadsfritt få sin förbrukning mätt per timme för att kunna teckna timprisavtal med en elhandlare. Det är dock fortfarande få kunder som utnyttjat den möjligheten. Ei bedömer samtidigt att avtalen är viktiga för att få till stånd en ökad efterfrågeflexibilitet där fler kunder anpassar sin förbrukning över dygnet efter just timpriserna. Det kan bland annat leda till besparingar för kunden och ett effektivare utnyttjande av elnäten.

De nya EU-reglerna talar om dynamiska prisavtal, det vill säga avtal med marknadens högsta möjliga upplösning, vilket just nu innebär avtal med priser som baseras på de timvisa marknadspriserna.

Vad som definieras som ett dynamiskt avtal i Sverige kommer dock att förändras. I Norden sätts priserna för närvarande unikt för varje timme, men i framtiden kommer de i stället att sättas för varje 15-minutersperiod, vilket då kommer att vara marknadens högsta möjliga upplösning. Enligt CEER handlar det främst om avtal som följer den europeiska dagen-före-marknaden och som inte har något tak eller golv för priserna.

Den nya lagstiftningen ställer nya krav på att elhandlaren informerar kunderna om möjligheter, kostnader och risker med dessa avtal. En elhandlare får heller inte flytta kunder till dessa avtal utan den enskilde kundens medgivande. I sina rekommendationer listar CEER vilken information som elhandlaren ska lämna till kunden.

Den nya lagstiftningen ställer även krav på att medlemsländerna ska följa utvecklingen för dessa avtal under en tioårsperiod. Här föreslår CEER att medlemsländerna ska jämföra kostnaden för timprisavtal med kostnaden för andra avtal på marknaden samt analysera utvecklingen år för år.

Läs mer om de nya reglerna och CEER:s rekommendationer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotnot: CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna.

Kontaktuppgifter
Mattias Johansson
Expert slutkundsmarknad

016-16 27 42

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter