Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 18:08:51

Ei ändrar i föreskrift inför lansering av timprisavtal på Elpriskollen

Från och med den 4 maj måste elhandlare rapportera in sina timprisavtal till Energimarknadsinspektionens (Ei:s) prisjämförelsesajt Elpriskollen. De nya reglerna finns beskrivna i den uppdaterade föreskriften om inrapporteringsskyldighet (EIFS 2013:7) som nu finns publicerad på ei.se.

I december 2019 skickade Ei ut brev via e-post till samtliga elhandlare med information om att timprisavtal lanseras på Elpriskollen den 4 maj 2020. Syftet med lanseringen är att konsumenter ska kunna jämföra och förstå hur timprisavtal fungerar och därmed kunna bidra till en större flexibilitet i sin elförbrukning. För att göra det tydligt att kundens beteende är viktigt har Ei valt att visa jämförelsepriset för detta avtal som ett spann mellan den billigaste och dyraste timmen under föregående månad. Tanken är att spannet ska signalera att den egna aktiviteten påverkar vilket pris konsumenten får betala.

Elpriskollen

Elpriskollen, som 2019 hade över 200.000 besökare, drivs av Ei och är Sveriges enda oberoende prisjämförelsesajt för elavtal. Elpriskollens syfte är att konsumenter på ett enkelt sätt ska få tillgång till användbar information om priser och villkor för att kunna agera på elmarknaden.

Sedan 2007 måste alla elhandelsföretag i Sverige rapportera in priser och leveransvillkor för konsumenter till Elpriskollen. I och med föreskriftsändringen gäller inrapporteringskravet även för rörliga avtal med ett timbaserat pris.

– Det här är ett viktigt steg för en flexibel elförbrukning. Konsumenter kan med ett timprisavtal själva aktivt välja att förbruka el under tider på dygnet när elpriset är lägre. I vår kommer det att vara möjligt för intresserade konsumenter att gå in på elpriskollen.se och jämföra olika timprisavtal. Förhoppningsvis leder detta till att fler prisjämförelsesajter börjar visa timprisavtal och att en utveckling av teknik och tjänster som stöder en flexibel elförbrukning uppmuntras, säger Johan Hjalmarsson, jurist på Ei.

Lågt intresse för timprisavtal

Timprisavtal har funnits på den svenska elmarknaden sedan slutet av 2012 då timmätningsreformen genomfördes. Målet med reformen var att öka användningen av timprisavtal och att ge elkonsumenter incitament till att ändra sitt förbrukningsmönster så att mer el används då priset är lägre och mindre el när priset är högre. Men intresset för att teckna timprisavtal har varit lågt redan från början och orsaken till detta är flera.

– Timprisavtal är fortfarande ovanligt och idag är det ungefär 10 000 konsumenter som har denna avtalstyp. Det kan jämföras med Finland där timprisavtal är ett av de vanligast förekommande. En tredjedel av Sveriges elhandlare erbjuder timprisavtal men det är inget avtal som har marknadsförts aktivt av elhandlarna eftersom andra avtalstyper har varit mer lönsamma, säger Johan Hjalmarsson.

Föreskriften EIFS 2013:7 finns på Ei:s sida med föreskrifter.

Information om förändrade inrapporteringskrav för elhandlare.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.








AvsandarURL

Fler nyheter