Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 04:21:28

Rekommendationer från NordREG om oberoende aggregatorer

I slutet av februari publicerade NordREG* ett antal rekommendationer som syftar till att uppnå ett gemensamt nordiskt regelverk för oberoende aggregatorer. Rekommendationerna finns i rapporten Nordic Regulatory Framework for Independent Aggregation.

– Oberoende aggregatorer spelar en viktig roll när det gäller att ge kunder möjlighet att bidra till energiomställningen genom sin flexibilitet. NordREG ser därför att det finns stora fördelar med att de nordiska länderna har ett gemensamt regelverk kring dessa frågor, säger David Fried, ordförande för den grupp av experter som tagit fram rapporten.

Ett likartat regelverk minskar bland annat inträdesbarriärerna på marknaden och ger oberoende aggregatorer möjlighet att bedriva verksamhet i flera länder.

En oberoende aggregator är en marknadsaktör som kombinerar ett flertal kunders elanvändning eller elproduktion för försäljning, köp eller auktionering på organiserade energimarknader utan att vara kopplad till kundens befintliga elhandelsföretag. Genom en aggregator ges därför exempelvis också kunder en möjlighet att delta i marknaden genom att ändra eller avstå sin förbrukning.

Att möjliggöra både storskalig och lokal flexibilitet kan exempelvis bli ett alternativ till kostsamma investeringar i elnäten.

I linje med EU-lagstiftningen

Enligt EU-lagstiftningen om Ren energi ska medlemsstaterna utveckla ett regelverk för oberoende aggregatorer som gör det möjligt för dem att vara marknadsaktör på alla elmarknadens delmarknader, exempelvis dagenföremarknaden, intradagsmarknaden och balansmarknaden för el.

NordREG rekommenderar att de nordiska länderna skapar ett harmoniserat regelverk för oberoende aggregatorer. I sin rapport har NordREG tagit fram flera rekommendationer inom följande områden:

  • Marknadstillträde för oberoende aggregatorer
  • Direkt ekonomiskt ansvar för orsakade obalanser
  • Kompensation för obalanser orsakade av oberoende aggregatorer, och
  • Mätning av flexibilitet

NordREG kommer nu jobba vidare i linje med de förslag som lämnats i rapporten.

Rapporten Nordic Regulatory Framework for Independent Aggregation och NordREG:s nyhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotnot: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter