Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 19:34:40

Ei får förlängd tid för delleverans i kapacitetsuppdraget

Regeringen har beslutat att Energimarknadsinspektionen (Ei) inte behöver lämna någon delredovisning i april av området ansvar och roller vid kapacitetsbrist i elnätet. Istället får Ei redovisa området samlat med övriga frågeställningar i uppdraget den 1 oktober.

– Vi är mycket nöjda över beskedet. Vi begärde att få redovisa uppdraget samlat den 1 oktober för att området ansvar och roller är så tätt integrerat med övriga frågeställningar som vi ska analysera. En samlad redovisning underlättar också en bredare förankring hos berörda aktörer och möjliggör mer dialog med branschen, säger projektledare Elon Strömbäck.

Vägen framåt

Planen är att fram till och med mars kartlägga ansvar och roller vid kapacitetsbrist i elnätet genom att analysera nationell lagstiftning, befintliga EU-förordningar, nya krav från elmarknadsförordningen samt Ei:s förslag till ändringar i ellagen med anledning av det nya reviderade elmarknadsdirektivet (här hittar du mer information om Ei:s regeringsuppdrag Genomförande av reviderad EU-lagstiftning inom energiområdet).

I denna första del av projektet tittar Ei bland annat på följande frågeställningar:

  • Systemansvaret och hur det skiljer sig åt på olika spänningsnivåer.
  • Nätkoncessionsinnehavarnas anslutningsplikt vid kapacitetsbrist – när kan man hävda kapacitetsbrist?
  • Nätkoncessionsinnehavarnas ansvar för befintliga kunder vid kapacitetsbrist – vem är ansvarig för den lokala effektsituationen?
  • Luftbokningar i nätet – reellt eller imaginärt? Utformningen av anslutningsavtal och abonnemang (inklusive nyttjandeavtal och driftavtal) för nya och befintliga kunder vid kapacitetsbrist.

Från och med april kommer Ei sedan att analysera de verktyg som systemansvariga har till förfogande för att säkerställa en kostnadseffektiv och säker nätdrift.

– Målsättningen i denna del är att sänka trösklarna och öka incitamenten för flexibla förbrukare, energilager och styrbar produktion att delta på marknaden. Det är viktigt för att snabbare kunna möta nya effektbehov och bana väg för mer förnybar el, berättar Elon Strömbäck.

Flera möjligheter att föra dialog i projektet

Som vi berättat om tidigare, kommer Ei bjuda in till flera seminarier i kapacitetsprojektet:

  • Den 3 mars – seminarium tillsammans med länsstyrelserna i Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Uppsala län om hur vi skapar långsiktiga och tillförlitliga planer för en trygg elförsörjning (länk till programmet, anmälningstiden har gått ut).
  • Den 13 mars – mini-workshop om ansvar och roller vid kapacitetsbrist i elnätet.
  • Den 20 april – seminarium om effektiv utformning av flexibilitetsmarknader (mer information och anmälan).
  • Den 28 april – webbsänd workshop om ansvar och roller utifrån konkreta fall (mer information kommer i mitten av mars).
  • Den 2 juni – seminarium där Ei redovisar vad vi kommit fram till i kapacitetsprojektet, vilka förslag vi lämnar och ger möjlighet till dialog och inspel (mer information och länk till anmälan kommer i slutet av mars).
  • Den 30 juni eller 1 juli – seminarium i Almedalen.

Utöver dessa tillfällen har Ei möten med berörda aktörer, och deltar i flertalet seminarier och arbetsgrupper.

Här hittar du mer information om Ei:s kapacitetsuppdrag.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter