Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 06:23:08

Marknadsdesign och efterfrågeflexibilitet var ämnet för internationell workshop

Den 7 februari stod Energimarknadsinspektionen (Ei) som en av arrangörerna av en internationell workshop om marknadsdesign och efterfrågeflexibilitet. Workshopen hölls i Paris och ett 70-tal personer från ett 15-tal länder deltog i diskussionerna.

Workshopen var ett samarbete mellan Ei och the International Energy Agency (IEA). Temat för dagen var marknadsdesign och efterfrågeflexibilitet och flera ämnen avhandlades. Exempelvis diskuterades efterfrågeflexibilitetens roll för en mer välfungerande marknad, dess roll i frekvensreglering och i nät- och systemplanering.

– Vi diskuterar ofta flexibilitetsfrågorna i våra organisationer på EU-nivå, men den här gången ville vi lyfta blicken och diskutera frågorna även ur ett globalt perspektiv. Både för att ta del av andras erfarenheter och för att dela med oss av våra egna, säger Ei:s chefsekonom Therése Hindman Persson.

Diskussionerna handlade både om flexibilitet ur ett systemperspektiv och ur ett kundperspektiv.

– Alla var överens om att flexibilitet är viktigt för framtidens energisystem, men att det inte finns några universallösningar. Länderna har olika utmaningar och man behöver arbeta med frågan på olika fronter. För vissa länder handlar det om att arbeta med lösningar på produktionssidan, medan det för andra är mer aktuellt att få igång lösningar som gör att kunderna kan vara mer flexibla i sin förbrukning, säger Therése Hindman Persson.

Ny studie om efterfrågeflexibilitet

En av punkterna under dagen var en presentation av den nyligen gjorda studien A state of the art review of demand side flexibility. Studien omfattar nio olika case och beskriver hur marknadsdesign ser ut i varje case och vilken typ av efterfrågeflexibilitetsresurser man använder för att möta olika utmaningar.

Läs mer

Studien om efterfrågeflexibilitet på internationell nivå A state of the art review of demand side flexibility .

Information om IEA. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Programmet för workshopen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter