Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 11:22:42

Samråd om EU-regler – sista svarsdag 14 april

Europeiska kommissionen har utlyst ett skriftligt samråd om prioriterade utvecklingsområden för EU-förordningar inom el- och gassektorn de närmaste åren. Till och med den 14 april har intressenter möjlighet att komma med synpunkter.

Kommissionen har bland annat identifierat två områden inom elsektorn där det skulle kunna behövas nya regler för att uppnå målen i kommissionens gröna giv. De två områden som anges är cybersäkerhet och efterfrågeflexibilitet.

Nu vill kommissionen ha in synpunkter från intressenter och utlyser därför ett skriftligt samråd. Till och med den 14 april 2020 finns möjlighet att komma med synpunkter och på det viset påverka vilka detaljerade regelverk som bör utarbetas på EU-nivå.

Mer information om samrådet och hur man lämnar synpunkter finns på Europeiska kommissionens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter