Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 18:44:09

Ei lanserar ny e-tjänst för inrapportering av åtgärder enligt övervakningsplaner

Vecka åtta lanserade Energimarknadsinspektionen (Ei) en ny e-tjänst. Den berör alla el- och gasnätsföretag som ska rapportera in vilka åtgärder de genomfört det senaste året enligt övervakningsplanen.

— Vi har utvecklat en e-tjänst för inrapporteringen för att underlätta för företagen, göra det enklare och förbättra processen. Planen är att tjänsten lanserades den 17 februari, berättar Mathilda Lindersson, analytiker på avdelningen för nätreglering.

För att logga in i tjänsten krävs övervakningsansvarigs mobila bank-id. När sedan uppgifterna rapporterats in, skickar Ei ett bekräftelsemejl med kopia på den inlämnade rapporten och information om hur vi jobbar vidare med ärendet. Senast den 15 mars ska uppgifterna för 2019 vara inrapporterade i tjänsten.

Här hittar du e-tjänsten.

Kontaktuppgifter
Övervakningsplan
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter