Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 02:24:10

Nytt uppdrag att ta tillvara forum för smarta elnäts resultat

I slutet av januari fick Energimarknadsinspektionen (Ei) tillsammans med Energimyndigheten i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på hur forum för smarta elnäts arbete kan tas vidare i respektive myndighets verksamhet.

Forum för smarta elnät inrättades för perioden 2016–2019 efter ett beslut från regeringen. Syftet med forumet var bland annat att motivera, informera och planera för utvecklingen av tjänster och teknik som bidrar till en effektiv utveckling av elnäten. Bland annat har strategier för smarta elnät i såväl det internationella som det nationella arbetet presenterats.

Nu har Ei och Energimyndigheten fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på hur arbetet kan tas vidare inom respektive myndighet.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 20 mars.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter