Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 09:21:40

Det här ska CEER fokusera på 2020

Nu har CEER publicerat sitt arbetsprogram för 2020. Programmet beskriver vad organisationen ska prioritera under året.

CEER är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter för energi inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Organisationen deltar bland annat aktivt i utformningen av regelverken för energi i Europa, sprider kunskap mellan tillsynsmyndigheterna och stöttar oberoende tillsynsmyndigheter utanför Europa. En stor del av arbetet syftar till att uppnå en väl fungerande slutkundsmarknad i Europa och frågan om konsumenter och konsumenternas ställning på energimarknaden är därför viktig.

I fokus 2020

I början av januari publicerade CEER sitt arbetsprogram för 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I programmet beskrivs de aktiviteter som planeras för året, vilket bland annat innefattar sexton rapporter och sex workshops/konferenser. Flera av aktiviteterna har sin utgångspunkt i den 3D-strategi som publicerades förra året. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Liksom tidigare kommer CEER:s fokus under året att ligga på slutkundsmarknaden och på energikonsumenternas villkor. Att följa utvecklingen och implementeringen av EU-lagstiftningen Ren energi för alla kommer också att prioriteras.

Ei:s roll

Energimarknadsinspektionens (Ei) är en av medlemmarna i CEER och Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson är med i styrelsen som en av fem vicepresidenter. Anne Vadasz Nilsson är även ordförande i den arbetsgrupp som arbetar med konsument- och slutkundsmarknadsfrågor.

— För Ei är det viktigt att följa och påverka utvecklingen på europeisk nivå och vi har därför valt att ta en ledande roll i CEER. CEER fokuserar på att arbeta för välfungerande europeiska marknader och kompletterar EU-myndigheten ACER, det är därför som vi valt att engagera oss så mycket, säger Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson.

Läs mer

Även ACER** har publicerat sitt arbetsprogram för 2020-2022. Programmet finns på ACER:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotnot: *CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna.

**ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter