Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-24 03:58:59

Ei godkänner Svenska kraftnäts ansökan om undantag från regeln om 70 procents tillgänglighet på sammanlänkningar

Den 19 december beslutade Energimarknadsinspektionen (Ei) att godkänna Svenska kraftnäts ansökan om undantag från EU-lagstiftningen Ren energis regel om att tillgängliggöra minst 70 procent av sammanlänkningskapaciteten till marknaden.

Det godkända undantaget omfattar fem sammanlänkningar mellan elområdena:

  • Sverige 3 – Danmark 1 (Jylland)
  • Sverige 4 – Danmark 2 (Själland)
  • Sverige 4 – Tyskland
  • Sverige 4 – Polen
  • Sverige 4 – Litauen.

Möjligheten till undantag gäller endast vid tillfällen då Svenska kraftnät bedömer att begränsning av den tillgängliggjorda kapaciteten är nödvändig för att upprätthålla driftsäkerheten. Undantaget gäller för maximalt ett år.

I beslutet om godkännande inkluderas en skyldighet för Svenska kraftnät att kontinuerligt rapportera till Ei de tillfällen då Svenska kraftnät utnyttjar undantaget samt för respektive tillfälle, vilka volymer av bud som funnits tillgängliga för att Svenska kraftnät istället helt eller delvis skulle ha kunnat motverka begränsningen genom mothandel eller omdirigering.

Ei:s beslut finns att läsa här. Pdf, 378.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer information finns i tidigare webbnyhet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter