Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:38:54

Mätföreskrifterna för el har uppdaterats

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) uppdaterat föreskrifterna om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. De uppdaterade föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2020.

Anledningen till att föreskrifterna nu har uppdaterats är att regeringen har genomfört en ändring i förordningen (1999:716) om mätning, rapportering och beräkning av överförd el (mätförordningen).

Möjligheten för elnätsföretaget att välja månadsvis avräkning för uttagspunkt med timmätningsavtal upphör den 1 januari 2020 genom att 17 § i mätförordningen utgår.
Ändringen innebär att elanvändare med säkringsabonnemang om högst 63 ampere som ingått elavtal som förutsätter att mängden överförd el ska mätas per timme ska timavräknas.

Orsaken till ändringen är regeringens ambition att minska barriärerna för ökad efterfrågeflexibilitet.

Ändringen i föreskrifterna Ei:s föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering (EIFS 2016:2) träder i kraft 1 januari 2020.

Ei:s föreskrifter

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter