Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 16:43:39

Ei informerar elhandlare om förändrade inrapporteringskrav

Energimarknadsinspektionen (Ei) har skickat brev till samtliga elhandlare med information om att Ei lanserar timavtal på Elpriskollen den 4 maj 2020. Detta innebär att elhandlare som erbjuder timavtal till konsumenter måste rapportera in även denna avtalstyp till Elpriskollen.

Den 4 maj 2020 lanserar Energimarknadsinspektionen timavtal på Elpriskollen*. Detta innebär att föreskriften EIFS 2013:7 som styr skyldigheten att rapportera in priser och avtal till Elpriskollen kommer att uppdateras. Uppdateringen av föreskriften innebär att elhandlare som erbjuder timprisavtal till konsumenter måste rapportera in även denna avtalstypen till Elpriskollen. Ei planerar att kunna fatta beslut om föreskriften under januari månad.

Förberedelser inför nya inrapporteringskravet

För att ge samtliga elhandlare möjlighet att förbereda sig inför det nya inrapporteringskravet kommer Ei under februari visa skisser på hur inrapporteringen i e-tjänsten ELIN** kommer att se ut. Dessutom kommer elhandlarna i referensgruppen att få möjlighet att testa hur inrapporteringen kommer att gå till. Under april kommer även handboken för e-tjänsten ELIN att uppdateras.

Vill du hålla koll på det senaste?

Följ det här flödet genom att anmäla dig som prenumerant då skickas information direkt till din mejl. Tipsa gärna kollegor som kan vara intresserade.

Mer om timavtal och det nya inrapporteringskravet

Fotnot: *Elpriskollen drivs av Ei och är en webbplats för där konsumenter kan jämföra priser och avtal från alla elhandlare som säljer el till konsumenter i Sverige.

**E-tjänsten ELIN är Ei:s inrapporteringssystem där elhandlarna rapporterar uppgifter till Elpriskollen

Kontaktuppgifter
Madeleine Hermansson
Samordnare

016-16 27 48

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter