Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:57:10

Ei har tagit emot tre förslag enligt EU-förordningen SO

Den 18 december fick Energimarknadsinspektionen (Ei) in tre förslag från Svenska kraftnät på bestämmelser som ska tas fram enligt EU-förordningen 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO).

De förslag som kommit in enligt SO är:

Gemensamma bestämmelser för varje kapacitetsberäkningsregion om regional driftsäkerhetssamordning för region Nordic enligt artikel 76 och 77.

Gemensamma bestämmelser för varje kapacitetsberäkningsregion om regional driftsäkerhetssamordning för region Hansa enligt artikel 76 och 77.

Gemensamma bestämmelser för varje kapacitetsberäkningsregion om regional driftsäkerhetssamordning för region Baltic enligt artikel 76 och 77.

Förslagen är på engelska. Dokument med information på svenska publiceras senare.

Bakgrund

EU-förordningen SO trädde i kraft den 14 september 2017. Förordningen handlar om drift av stamnätet och reglerna bidrar till att främja systemsäkerheten, en välfungerande inre marknad för el med rättvisa konkurrensvillkor och en trygg elförsörjning.

I förordningen SO anges krav på att transmissionsnätsföretagen ska ta fram förslag till metoder eller villkor. Dessa ska lämnas till Ei för beslut.

Mer information om SO och ärenden som hör till förordningen

Vem berörs av förordningen?

De aktörer som främst berörs av förordningen är Svenska kraftnät, Ei, elnätsföretag och ägare av vissa elproduktionsanläggningar och förbrukningsanläggningar inklusive dem som tillhandahåller efterfrågeflexibilitet direkt till transmissionsnätet.

Vad händer nu?

Efter att förslagen har kommit in har Ei sex månader på sig att fatta beslut. Besluten tas fram i samarbete med de andra tillsynsmyndigheterna i berörd region. Ei beräknas fatta beslut i juni 2020.

Kontaktuppgifter
Herlita Bobadilla Robles
Analytiker/ingenjör

016-16 27 75

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter