Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:40:55

Ny föreskrift om datautbyte med systemansvariga för distributionssystem och betydande nätanvändare

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu publicerat nya föreskrifter om datautbyte med systemansvariga för distributionssystem och betydande nätanvändare. Föreskrifterna är ett komplement till EU-förordningen 2017/1485 (SO GL) och träder i kraft den 1 februari 2020.

Föreskrifterna gäller tillsammans med EU-förordningen 2017/1485 och anger de svenska krav som ställs på nätföretag och betydande nätanvändare enligt Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem. Föreskrifterna anger vilka krav på data som ska gälla för Sverige och som ska bestämmas enligt EU-förordningen.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 februari 2020.

Mer information

Kraven om datautbyte i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO GL) trädde i kraft den 29 november 2019. Förordningen handlar om krav på datautbyte i realtid och strukturella data som ska rapporteras och omfattar till exempel produktionsanläggningar med en installerad effekt om minst 1,5 MW, förbrukningsanläggningar med en anslutning på minst 70 kV och samtliga nätföretag med områdeskoncession.

Mer om förordningen SO

Här finns Ei:s föreskrifter

Alla Ei:s föreskrifter finns publicerade på Ei:s webbplats. Klicka på länken nedan för att ta del av föreskriften Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2019:7) om fastställande av krav på datautbyte mellan elnätsföretag och betydande nätanvändare.

Ei:s föreskrifter

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter