Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 20:59:28

Svenska kraftnät ansöker om undantag från 70 procent-kravet

Svenska kraftnät har den 27 november 2019 ansökt till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ett undantag från kravet i den nya elmarknadsförordningen (EU) 2019/943 om att alltid tillgängliggöra 70 procent av sammanlänkningskapacitet för marknadsaktörer.

Kravet på 70 procent sammanlänkningskapacitet börjar gälla den 1 januari 2020. Ansökan om undantag omfattar ett år och härrör från situationen kring det så kallade Västkustsnittet och de sammanlänkningar som påverkas av detta.

En ansökan om undantag får godkännas av berörda tillsynsmyndigheter i vissa fall om det är nödvändigt för att upprätthålla driftsäkerheten i elnätet. Undantaget ska strikt begränsas till vad som är nödvändigt för att upprätthålla driftsäkerheten.

Ei handlägger ärendet och samråd pågår just nu med övriga tillsynsmyndigheter i Europa i enlighet med artikel 16.9 i den nya elmarknadsförordningen.

Mer om elmarknadsförordningen

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter