Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:26:01

Energimarknadsinspektionen har informerat aktörer om krav för anslutning av solceller

Energimarknadsinspektionen (Ei) träffade företrädare för solelsbranschen, nätföretagen, Energimyndigheten och Energiföretagen Sverige den 25 november.

Syftet med mötet var att alla inblandade skulle få en gemensam bild av de krav som ställs vid anslutning av solelsystem av typ A* utifrån EU-förordningen (EU) 2016/631 om krav för nätanslutning av generatorer (RfG) och utifrån Ei:s föreskrifter EIFS 2018:2.

RfG ska bidra till att elnäten klarar av att ta emot mer förnybar elproduktion genom att nätföretagen nyttjar förmågorna hos de anslutande anläggningarna. RfG syftar till harmoniserade regler inom EU, vilket leder till lägre kostnader.

RfG har trätt i kraft och är en del av den nationella lagstiftningen och gäller direkt och likadant i alla medlemsländer. Kraven i Ei:s föreskrifter kompletterar kraven i förordningen. Dessutom finns det olika standarder. En standard är en branschpraxis som kan vara till stor nytta för aktörerna.

Krav för solelsystem

Solelsystem som installeras efter den 27 april 2019 behöver uppfylla de krav som ställs i RfG och EIFS 2018:2. Ett sätt att uppfylla reglerna är att utrustningen är tillverkad utifrån standarden (SS-EN 50549-1) och att utrustningen ställs in enligt de svenska parametrar som framgår av EIFS 2018:2.

Elnätsföretagen ansvarar enligt RfG för att det finns dokument för installatören och ägaren att fylla i vid ansökan om att ansluta ett solelsystem. Installatören och ägaren ansvarar gemensamt för att säkerställa att solelsystemet uppfyller kraven.

Om ett solelsystem inte uppfyller kraven ska nätföretaget neka anslutning. Om du nekas anslutning trots att du anser att du uppfyller kraven i RfG och EIFS 2018:2, eller av andra skäl nekas anslutning, kan du få frågan prövad av Ei (ellagen, 3 kap. 6-8 §§). Ett nätföretag får inte ställa krav på anslutningen som går emot kraven i RfG och EIFS 2018:2. Till exempel kan nätföretaget inte längre ställa krav på detektering av ö-drift med lägre frekvensändringshastighet än 2 Hz/s uppmätt under kortare tid än 500 millisekunder.

Länkar

EU-förordningen (EU) 2016/631 om krav för nätanslutning av generatorer (RfG)

Ei:s föreskrifter EIFS 2018:2 Pdf, 176.5 kB, öppnas i nytt fönster.

För nätföretag och andra aktörer har Ei publicerat ett antal FAQ, vanliga frågor och svar kring EU-förordningar

Fotnot: * Typ A är en så kallad kraftproduktionsmodul (solelsystem i det här fallet) med en installerad effekt från och med 800 W till 1,5 MW.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter