Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 12:24:23

Nu finns samlad information om Ei:s arbete med flexibilitet

Flexibilitet är ett brett område och på ei.se finns information om Energimarknadsinspektionens (Ei) arbete under olika rubriker. Eller rättare sagt, fram till nu, för nu har vi samlat informationen om allt det arbete som Ei gör inom flexibilitetsområdet på ett ställe.

Dels gör vi detta för att visa kopplingen mellan projekten och dels för att underlätta för alla som vill veta mer om vad som pågår inom de områden som Ei är delaktig i.

– Informationen vänder sig till alla aktörer som berörs av energiomställningen. Det kan handla om nätbolag, energitjänsteföretag, konsumenter eller andra myndigheter, säger Ei:s samordnare Johanna Rosenlind.

Ett exempel på information man kan hitta är de aktiviteter som pågår som berör tariffer, ett annat exempel är arbetet inom Ei:s senaste regeringsuppdrag om att analysera kapacitetsbristen i elnäten. Inom ramen för det uppdraget kommer Ei bland annat undersöka hur ett system av så kallade flexibilitetsmarknader på lokal, regional och nationell nivå kan utformas på ett effektivt sätt.

Ei arbetar med att ta fram en flexstrategi

Johanna Rosenlind arbetar nu med att, tillsammans med en projektgrupp, ta fram en flexstrategi för Ei.

– Ei:s omfattande arbete med flexibilitet behöver en övergripande kompass som sätter en riktning och prioritet i arbetet samt förtydligar Ei:s ståndpunkter. Det händer väldigt mycket inom det här området just nu och flexstrategin kommer vara ett verktyg som hjälper oss i vårt löpande beslutsfattande. Den förväntas vara klar under våren, berättar Johanna.

Ei:s samlade information om flexibilitet

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter