Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 18:05:58

Nordiska rekommendationer för hur ny EU-lagstiftning ska tolkas

NordREG, de nordiska tillsynsmyndigheternas samarbetsorganisation, har publicerat 21 rekommendationer för hur delar av EU:s lagstiftningspaket "Ren energi för alla" ska införas i nationell lagstiftning.

– Rekommendationerna ska bidra till en ökad harmonisering av de nordiska slutkundsmarknaderna för el, vilket gynnar konkurrensen och är bra för de nordiska elkunderna, säger Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson.

NordREG har pekat ut fyra artiklar i den nya EU-lagstiftningen som särskilt viktiga att införa på ett liknande sätt i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Artiklarna handlar om grundläggande avtalsenliga rättigheter, avgifter i samband med byte av elhandlare, prisjämförelsesajter samt information som ska finnas på alla fakturor.

När artiklarna i januari 2021 införs i nationell lag rekommenderar NordREG bland annat att:

  • Brytavgifter för tidsbundna fastprisavtal ska fortsätta att vara tillåtna, under förutsättning att dessa avgifterna inte överstiger den förlust elhandlaren drabbas av till följd av att en kund bryter ett avtal.
  • Nordiska tillsynsmyndigheter ska inte tillhandahålla kvalitetsmärkning av samtliga prisjämförelsesajter på elmarknaden, utan istället öka kvalitén på de egna prisjämförelsesajterna.
  • Fem av de viktigaste avtalsvillkoren ska summeras på ett lättbegripligt sätt i början av alla avtal mellan en elhandlare och en kund. NordREG pekar ut vilka dessa fem avtalsvillkor är.
  • Kunderna ska själva kunna välja vilken kanal elhandlaren ska använda för att informera om ändrade avtalsvillkor.
  • Alla kunder ska ha rätt att få fakturor och fakturainformation utan extra kostnad. Avgifter för pappersfaktura är inte tillåtet, men kunder som väljer elektroniska fakturor ska kunna få rabatt.

NordREG har även enats om flera rekommendationer för hur lagstadgad information på fakturor ska presenteras.

Samtliga 21 rekommendationer på NordREG:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter
Mattias Johansson
Expert slutkundsmarknad

016-16 27 42

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter