Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 02:21:24

Information till elnätsföretag som ska rapportera in uppgifter efter tillsynsperioden 2016-2019

Under 2020 kommer Ei fatta slutliga beslut om intäktsramarna för tillsynsperioden 2016-2019. Sista dag för företagen att rapportera in sina uppgifter är den 31 mars 2020.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu börjat förbereda arbetet inför inrapporteringen och vi kommer löpande publicera information om arbetet.

I slutet av januari kommer vi hålla två utbildningstillfällen för elnätsföretag om inrapporteringen och den aktuella lagstiftningen. Vi återkommer inom kort med mer information om dessa tillfällen.

Om du har frågor redan nu, kontakta oss gärna via forhandsreglering_el@ei.se

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter