Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 20:24:42

The Bridge Beyond 2025 – rekommendationer och slutsatser för att minska koldioxidutsläppen i den europeiska energisektorn

De europeiska organisationerna ACER* och CEER** har tagit fram en gemensam rapport med rekommendationer om lagstiftande åtgärder för att minska koldioxidutsläppen i Europas energisektor.

Europas gassektor föreslås få en uppdaterad lagstiftning för att främja minskade koldioxidutsläpp, verka för en konkurrenskraftig marknad och maximera möjligheterna som uppkommer från sektorskoppling. Detta uppnås till exempel genom att harmonisera regelverket för gas och el för att öppna upp för samutnyttjande av energislag.

Ren energipaketet banar väg för att minska koldioxidutsläppen. I dokumentet The Bridge Beyond 2025 föreslås ytterligare aktiviteter inom gassektorn samt att främja sektorskoppling för el- och gasmarknaden bortom år 2025.

ACER och CEER lyfter fram att en förändrad lagstiftning på energiområdet ska definiera och kategorisera gaser med minskad miljöpåverkan och integrera dessa på redan existerande marknader, för att kunna dra nytta av dess miljömässiga fördelar. Det är även av vikt att skapa en reglermässig förutsägbarhet för att möjliggöra nya gasalternativ och teknisk utveckling.

I rapporten fastslår ACER och CEER vikten av att förenkla för nya resurser och aktiviteter, genom så kallade regulatoriska sandlådor som är en modell för småskaliga projekt samt pilotprojekt. En annan viktig framgångsfaktor är en lämplig differentiering av verksamheter som är konkurrerande och monopoliserade.

Dokumentet på CEER:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

**CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter