Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 20:09:51

EMCO AS utsedd till nominerad elmarknadsoperatör - NEMO

Den 31 oktober 2019 tog Energimarknadsinspektionen (Ei) beslut om att utse EMCO AS till nominerad elmarknadsoperatör - NEMO. Beslutet gäller tills vidare.

I och med beslutet får EMCO fortsatt utföra den gemensamma dagen före- och intradagsmarknadskopplingen i samtliga svenska elområden. EMCO, tidigare Nord Pool, har sedan den 3 december 2015 varit nominerad elmarknadsoperatör för samtliga svenska elområden. Beslutet om utnämningen var i enlighet med Kommissionens förordning, (EU) 2015/1222, tidsbegränsat till en första period på fyra år. I och med beslutet den 31 oktober 2019 gäller nu utnämningen tills vidare.

Bakgrund

Att Ei tar beslut om att utse nominerade elmarknadsoperatörer beror på regler från EU som trädde i kraft i augusti 2015 – Kommissionens förordning (EU) 2015/1222, även kallad CACM. Syftet med förordningen är att harmonisera dagen före-marknaden och intradagsmarknaden inom EU. Tanken är att detta ska leda till bland annat god konkurrens, ökad transparens och effektiv prissättning på el.

Mer information om EU-förordningen CACM

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter