Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 07:16:42

Nu är det enklare att ta del av Ei:s statistik

Nu finns statistik från Energimarknadsinspektionen (Ei) samlad i en portal på ei.se. Därmed blir det enklare att ta del av uppgifterna för alla som är intresserade.

– Vi insåg att det var svårt att överblicka och hitta den statistik som vi månadsvis eller årsvis publicerar på vår webbplats. Därför har vi nu samlat uppgifterna i en statistikportal där vi också beskriver vilken typ av statistik som vi har på myndigheten, säger Marit Widman, analytiker på Ei.

På portalen går det att hitta statistik om el (elhandel och elnät), fjärrvärme och naturgas. Syftet med statistikportalen är att göra Ei:s statistik mer tillgänglig och enhetlig, men också att uppfylla de krav som finns på myndigheter att tillhandahålla öppna data.

– Det här är en början och vi planerar att utveckla portalen allteftersom. Dels med mer statistik, tillgänglig i olika format, dels med fler analyser, säger Marit Widman.

Ei:s statistik

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter