Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 21:06:49

Ny rapport från CEER om digitalisering

Nu har CEER* färdigställt rapporten CEER Conclusions Paper on Dynamic Regulation to Enable Digitalisation of the Energy System. Rapporten belyser de möjligheter och utmaningar som energimarknaderna ställs inför i och med en ökad digitalisering.

CEER ser positivt på digitaliseringen och dess möjligheter och menar bland annat att digitaliseringen kan öka produktiviteten i det nuvarande energisystemet, att den bidrar till ökad service och nya tjänster och skapar möjligheter för nya plattformar och marknadsplatser.

CEER menar att digitaliseringen ger ett mervärde till konsumenterna och att den kan bidra till minskade kostnader, ökad bekvämlighet, fler valmöjligheter, ökad kvalitet- och leveranssäkerhet samt ökad möjlighet för kunden att vara aktiv på elmarknaden.

Rapporten har tidigare varit ute på remiss och CEER har fått in ett femtiotal svar från intressenter i Europa. Den färdiga rapporten innehåller ett antal huvudsakliga slutsatser.

– Digitaliseringen är en viktig fråga för Europeiska tillsynsmyndigheter. Vi måste se till att reglering i hela Europa tillåter oss att få ut mesta möjliga av de konsumentfördelar den kan erbjuda, säger David Fried, senior analytiker på Energimarknadsinspektionen (Ei) och en av dem som arbetat med rapporten.

Slutsatser

För att få ut så mycket som möjligt av digitaliseringen har CEER kommit fram till att följande är viktiga element i en hållbar lagstiftning:

  • Rätt prissignaler stimulerar till smarta lösningar och nya tjänster som bidrar till att effektivisera elförbrukningen.
  • Ge incitament och uppmuntra nätägare att utnyttja elnätens flexibilitet. Digitalisering kan bidra till ett mer effektivt nyttjande av elnäten och flexibilitet kan tas tillvara genom marknadsbaserade lösningar.
  • Ge konsumenter möjlighet att utnyttja digitaliseringen. Som exempel nämns att en smart elmätare ger ett mervärde för konsumenten först när konsumenten kan använda informationen för att effektivisera sin elförbrukning.
  • Göra data användbar och tillgänglig, inte bara för nätägare utan även för andra aktörer såsom exempelvis energitjänsteföretag. I rapporten poängteras även vikten av datasäkerhet och att de krav som ställs inom detta område följs.
  • Främja innovation och göra det möjligt att testa nya lösningar under begränsad tid och inom ett begränsat område (så kallade regulatoriska sandlådor).

– Digitaliseringen kan bidra med nya lösningar. En stor fråga just nu är till exempel kapacitetsbrist. Digitaliseringen kan bidra till ett mer effektivt utnyttjande av elnäten och ibland vara mer lönsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv än att bygga ut näten, säger David Fried.

I rapporten har CEER även listat prioriterade områden som kommer att finnas med i organisationens arbetsprogram. Rapporten rymmer även ett antal rekommendationer som är adresserade till respektive medlemslands tillsynsmyndighet inom energiområdet.

Rapporten på CEER:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotnot: *CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter