Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 20:19:11

Ei får förlängd tid i regeringsuppdrag

I regeringsuppdraget om genomförande av den reviderade EU-lagstiftningen inom elområdet, som Ei fick i februari i år, sattes datum för redovisning till den 29 november. Nu har Ei beviljats förlängd uppdragstid med tre månader och ska redovisa uppdraget till regeringen (Infrastrukturdepartementet) senast den 28 februari 2020.

– Vi är nöjda med att ha fått förlängd tid, säger projektledare Claes Vendel Nylander. Det är ett mycket omfattande och komplext uppdrag med en väldigt snäv tidplan. Förlängningen ger oss möjlighet att åstadkomma bra förslag i alla delar.

Uppdraget som Ei fått handlar om att ta fram författningsförslag för genomförande av det nya omarbetade elmarknadsdirektivet och att analysera vilka åtgärder som krävs i Sverige i anslutning till de omarbetade och nya EU-förordningarna elhandelsförordningen, byråförordningen och riskberedskapsförordningen.

– Elmarknadsdirektivet innehåller runt 600 bestämmelser och alla är kanske inte optimalt utformade för den svenska marknaden, säger Claes Vendel Nylander. Vi försöker anpassa våra förslag till den svenska marknaden där det är möjligt och i vissa fall blir det mer i form av en ramlagstiftning där marknaden får större frihet.

Mer om projektet

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter