Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 11:20:31

Följ gärna Ei:s arbete om nättariffer

Är du intresserad av Energimarknadsinspektionens (Ei:s) projekt Tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet? Då kan du prenumerera på projektsidan med samma namn.

På projektsidan finns information om hur arbetet fortskrider, inbjudningar till dialogmöten/ informationsträffar och dokumentation som rör projektet.

Bakgrund

Den 2 oktober 2018 beslutade regeringen om en ändring i elförordningen (2013:208). Ändringen innebär att Energimarknadsinspektionen (Ei) får meddela föreskrifter om hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet. Föreskriftsrätten började gälla den 1 januari 2019.

Ei arbetar sedan en tid tillbaka med ett projekt för att ta fram föreskrifter om hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet. Projektet beräknas löpa till våren 2020.

Mer information

Läs mer om projektet och hitta information om hur du gör för att prenumera på nyheter.

Projektsidan hittar du här

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter