Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 16:41:41

Ei positiv till ny konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

Energimarknadsinspektionen (Ei) har svarat på kulturdepartementets lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket. Ei ser positivt på förslaget.

Förslaget innebär att regeringen, myndigheter, landsting och kommuner ska vara skyldiga att konsultera företrädare för det samiska folket innan man fattar beslut i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna. I förslaget pekas Sametinget ut som den part som ska konsulteras som företrädare för det samiska folket, men i ärenden som kan få särskild betydelse för en sameby eller en samisk organisation krävs det även att dessa konsulteras.

Ei ställer sig positiv till förslagen i lagrådsremissen. Idag har Ei ett remissförfarande inför beslut om tillstånd för elledningar. I de fall samebyar berörs skickas remiss till aktuell sameby. En särskild konsultationsprocess ligger dock utöver det vanliga remissförfarandet och Ei bedömer att myndigheten genom en sådan process kommer att få ännu bättre underlag att fatta beslut på. Det blir även lättare för Ei att väga olika intressen emot varandra om de är bättre belysta.

Ei:s remissvar Pdf, 84.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om lagrådsremissen på regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter