Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 18:52:26

Tyck till om förslag om kapacitetsberäkningsmetod för Norden

Nu finns möjlighet för intressenter att lämna synpunkter på kapacitetsberäkningsmetoder för den långsiktiga handeln på forwardmarknaden i Danmark, Finland och Sverige. Samrådet är utlyst av ACER* och sista dag att lämna synpunkter är den 17 september 2019.

ACER ska fatta beslut om kapacitetsberäkningsmetod för långsiktig handel på forwardmarknaden för den nordiska kapacitetsberäkningsregionen (Danmark, Finland och Sverige). Innan beslutet fattas vill ACER ha in synpunkter från intressenter och bjuder därför in till ett skriftligt samråd.

Reglerna för kapacitetsberäkningsmetoder finns angivna i EU-förordningen om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet (FCA).

Mer information om FCA

Synpunkter senast 17 september

ACER behöver ha synpunkterna senast den 17 september 2019.

Information om samrådet och hur du lämnar synpunkter på ACER:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter