Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 07:58:37

Ei har svarat på remiss om analyser och utvärdering för effektiv styrning

Energimarknadsinspektionen (Ei) har svarat på Finansdepartementets remiss Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79). Ei anser inte att förslagen bör genomföras i sin nuvarande form.

Utredningen som skickats på remiss har haft i uppdrag att göra en översyn av regeringens analys- och utvärderingsresurser och hur dessa är organiserade.

Ei håller med om utredningens förslag om ökad utvärdering av politiska reformer och investeringar samt av genomförandemyndigheternas måluppfyllelse. Däremot ser Ei risker med de förslag som relaterar till genomförandet och anser därför att de inte bör utföras på de sätt som presenteras.

Riskerna handlar bland annat om gränsdragningsproblematik och problem med vertikalt kunskapsutbyte mellan myndigheter, oberoende, lokalisering samt tillsyn, prövning och regelutveckling inom energiområdet.

Alla effekter har inte analyserats

Ei är bland annat kritisk till den del i förslaget som föreslår en fortsatt utredning av möjligheterna att inrätta en analys- och utvärderingsresurs på energiområdet. Gemensamma analysresurser för flera myndigheter skulle bland annat äventyra Ei:s ställning som en oberoende tillsynsmyndighet, vilket gör att Ei inte längre kan uppfylla de krav som ställs på tillsynsmyndigheter i artikel 59 i elmarknadsdirektivet (EU 2019/944) och i artikel 39 i gasmarknadsdirektivet (EU 2009/73).

Ei har även en rad omfattande arbetsuppgifter enligt EU-lagstiftningen som kräver att det finns analysresurser hos myndigheten. Utan eller med minskade analysresurser kommer Ei därför inte att kunna fullgöra en stor del av dagens arbete. Denna typ av effekter för Ei och övriga myndigheter har inte berörts av utredningen.

Ei:s remissvar Pdf, 159.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Finansdepartementets remiss Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter