Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 21:47:16

På remiss: föreskrifter om fastställande av krav på datautbyte mellan elnätsföretag och betydande nätanvändare enligt SO

Energimarknadsinspektionen (Ei) har tagit fram förslag till föreskrifter enligt EU-förordningen om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO). Nu har intressenter möjlighet att lämna synpunkter på föreskrifterna. Sista dag att lämna synpunkter är 24 september 2019.

EU-förordningen 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO) trädde i kraft den 14 september 2017.

Ei har nu tagit fram ett förslag till föreskrifter om omfattningen av datautbyte med systemansvariga för distributionssystem och betydande nätanvändare samt en konsekvensutredning.

Intressenter kan lämna synpunkter på föreskrifterna till och med den 24 september 2019.

Synpunkterna ska vara skriftliga, märkas med diarienummer 2019–102012 och skickas till registrator@ei.se.

Mer information

Remisstiden är slut, om du vill ta del av de dokument som skickades ut, kontakta registrator.

Förordningen SO

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter