Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 06:20:17

CEER publicerar rapport om konsumenträttigheter i Ren energipaketet

I EU-lagstiftningen Ren energi för alla i Europa finns nya bestämmelser om konsumenters rättigheter. Nu har organisationen CEER* publicerat en rapport som beskriver några av de nya bestämmelserna.

Syftet med rapporten är att bidra till en ökad förståelse för de nya och ändrade bestämmelserna i elmarknadsdirektivet.

Rapporten innehåller fallstudier av redan befintliga nationella lösningar som syftar till att stärka konsumenternas rättigheter. De sju fallstudierna beskriver bland annat problem som konsumenter kan stöta på när det gäller information om elavtal, fakturering och byte av elleverantör, och hur dessa problem har hanterats av olika medlemsländers myndigheter.

Bland annat tas Energimarknadsinspektionens (Ei:s) arbete med uppföljningen av informationsskyldigheten i ellagen upp som ett exempel på hur man kan säkerställa att den information som leverantörer enligt lag är skyldiga att ge till konsumenter verkligen når ut på rätt sätt.

Rapporten finnas att läsa på CEER:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om Ei:s arbete inom området konsumenträtt finns här:

Ellagens kundbestämmelser

Elpriskollen, Ei:s konsumentkontakt med mera

Fotnot: *CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter