Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 16:42:56

CEER publicerar rapport om LNG-marknadens roll i Europa

CEER* har publicerat en rapport avsedd att främja utvecklingen av en marknad för LNG** i Europa. Syftet med rapporten är att identifiera möjliga sätt att främja utvecklingen av LNG-marknaden på EU-nivå för att hitta lösningar på både existerande och förväntade framtida problem.

Rapporten inleds med en analys av den nuvarande LNG-marknaden och beskriver de olika problem och lösningar som har antagits av medlemsländerna när det kommer till regleringen av LNG-terminaler.

CEER presenterar sedan flera förslag som kan bidra till att främja en marknad för LNG i Europa, bland annat förslag till utformande av prisreferenser, flexibilitet för LNG-kontrakt, regional effektivisering av infrastruktur, innovation när det gäller tjänster och lagstiftningssamordning. Rapporten innehåller även fyra fallstudier från Belgien, Italien, Litauen och Spanien.

Rapporten finns att läsa på CEER:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotnot: *CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna.

Fotnot: **LNG – LNG är en akronym för Liquefied Natural Gas (flytande naturgas) och består till största delen av metan (CH4, ett gasformigt kolväte) som har kylts ner till -162°C där den blir en vätska och sedan kan lagras vid extremt högt tryck.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter