Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-21 03:15:13

ACER bjuder in till konsultation om trender inom den europeiska energisektorn

ACER* genomför just nu en konsultation om trender inom den europeiska energisektorn. Fram till den 1 september har intressenter möjlighet att svara på konsultationen.

Syftet med konsultationen är att samla intressenternas synpunkter och ytterligare information om trenderna inom den europeiska energisektorn - särskilt inom gassektorn - efter år 2025.

Konsultationen riktar sig till alla berörda aktörer inom energisektorn, särskilt till konsumentrepresentativa föreningar, medlemsstater, miljögrupper, gas- och elnätsoperatörer och nuvarande och potentiella marknadsaktörer.

Konsultationsdokumentet är framtaget av de europeiska tillsynsmyndigheterna inom ramen för det samarbete som görs genom ACER. Dokumentet syftar till att vara ett stöd för den nytillsatta Europeiska kommissionen och innehåller exempel på åtgärder och möjliga lagstiftningsförslag - särskilt relaterade till gassektorn.

Konsultationen och mer information finns på ACER:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Kontaktuppgifter
Caroline Törnqvist
Avdelningschef Grossistmarknader

016-16 27 70

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter