Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 04:01:49

Elhandelsföretag gav inte kunderna fullständig information på fakturan

Information om elens ursprungsmärkning konsumenters rättigheter är två av de saker som enligt ellagen måste finnas med på en elhandelsfaktura. Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) beslutat om ett föreläggande mot ett elhandelsföretag som inte angett dessa uppgifter på sina fakturor.

Ett av Ei:s uppdrag är att bedriva tillsyn mot elhandelsföretag och elnätsföretag. Ett tillsynsområde handlar om att granska att elhandelsföretag följer de konsumentnära bestämmelserna som anges i ellagen, till exempel att företagen lämnar rätt information på fakturaspecifikationen.

– Fakturan är fortfarande en viktig informationskälla för många kunder. Den information som enligt ellagen måste finnas med på en faktura behövs för att kunden ska kunna göra aktiva val på elmarknaden. Ursprungsmärkningen visar hur elen har producerats och vilken miljöpåverkan den har. Det är information som gör det möjligt för svenska hushåll att aktivt välja elavtal som värnar om miljön. Som konsument har man vissa rättigheter som är viktiga att känna till och elleverantören måste på fakturan informera om dessa rättigheter. Det handlar ytterst om att kunden ska kunna lita på uppgifterna som finns på fakturan och därmed ha förtroende för både elleverantören och för branschen, säger Johan Hjalmarsson, jurist på Ei.

GNP Energy Sverige AB brister i sin konsumentinformation

Under 2018 inledde Ei tillsyn av elhandelsföretaget GNP Energy Sverige AB (GNP). Vid Ei:s genomgång av fakturaspecifikationen framgick det att den saknade viktig konsumentinformation.

  1. Företaget lämnar ingen information på fakturaspecifikationen om konsumentens rättigheter.
  2. Företaget lämnar ingen information på fakturaspecifikationen om elens ursprungsmärkning.

Energimarknadsinspektionens beslut

Ei har förelagt GNP att åtgärda bristerna inom sex veckor, räknat från det att GNP tagit emot Ei:s beslut. Om GNP inte gör det riskerar företaget ett vite på totalt 60 000 kronor i månaden fram till dess att bristerna är åtgärdade.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter