Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 02:24:58

NordREG bjöd in till möte om överföringskapacitet

I mitten av juni bjöd NordREG* in intressenter till ett uppföljningsmöte om överföringskapacitet i Norden. Mötet hölls i Köpenhamn och som värd stod den danska tillsynsmyndigheten för energi. Dokumentation från mötet finns på NordREG:s webbplats.

Mötet var det andra i ordningen som NordREG bjöd in till med fokus på kapacitetsberäkning och aktuella utmaningar kring detta i den nordiska marknaden. Det första mötet hölls i oktober 2018.

Frågan om överföringskapacitet mellan länderna är ständigt aktuell och under mötet presenterade Svenska kraftnät ett antal aktiviteter för att förbättra överföringsmöjligheterna med avseende på flaskhalsarna som förekommer kring det så kallade "Västkustsnittet".

Vill du ta del av presentationer från mötet finns de på NordREG:s webbplats.

Artikeln på NordREG:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energimarknadsinspektionen (Ei) fortsätter att, enskilt såväl som i samarbete med övriga tillsynsmyndigheter inom NordREG, övervaka tilldelningen av överföringskapaciteter inom Norden. Vad gäller de aktiviteter som Svenska kraftnät presenterat i syfte att förbättra kapacitetstilldelningen till angränsande länder, välkomnar Ei marknadsaktörer att komma med synpunkter.
Det går inte längre att skicka in synpunkter.

Fotnot: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Kontaktuppgifter
Caroline Törnqvist
Avdelningschef Grossistmarknader

016-16 27 70

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter