Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:45:05

ACER har fattat beslut i enlighet med EU-förordningen SO

ACER* har beslutat om metod för att bedöma relevansen för samordnad avbrottsplanering samt om metod för att samordna driftsäkerhetsanalysen. Besluten är fattade i enlighet med EU-förordning om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO).

De beslut som ACER nu har fattat grundar sig på förslag som de europeiska stamnätsoperatörerna tagit fram (Svenska kraftnät i Sverige).

Beslut om metod för att bedöma relevansen för samordnad avbrottsplanering samt förklarande dokument

Beslut om metod för att samordna driftsäkerhetsanalysen samt förklarande dokument

Mer information om EU-förordningen SO

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är ett samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Kontaktuppgifter
Herlita Bobadilla Robles
Analytiker/ingenjör

016-16 27 75

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter