Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 07:09:36

Kreosot – Mark- och miljööverdomstolen har klarlagt vem som beslutar om vad

I en dom i slutet av maj klargjorde Mark- och miljööverdomstolen vilka myndigheter som ska besluta om hur kreosot ska tas bort i samband med att en kraftledning rivs.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har i ett antal ärenden beslutat att elnätsföretag, i samband med att de river en kraftledning, ska ta bort fundament och liknande som innehåller kreosot. I några beslut har Ei även ställt krav att företaget ska ta bort markföroreningar och i vissa fall även utföra provtagningar på marken.

I en dom från slutet av maj slår dock Mark- och miljööverdomstolen fast att ellagen inte i första hand hanterar frågor om förorenad mark och efterbehandling. Mark- och miljööverdomstolen anser därför att det inom ramen för de återställningsåtgärder som ska vidtas enligt ellagen inte ska ingå en skyldighet att ta bort synlig kreosotförorenad jord.

Istället är det den lokala tillsynsmyndigheten som beslutar om markföroreningar och provtagningar och som också utövar operativ tillsyn över dessa frågor.

Domen innebär att Ei även i fortsättningen kan ställa krav på elnätsföretagen att ta bort anläggningsdelar som exempelvis fundament och stolpar som innehåller kreosot. Frågor om förorenad jord och provtagning ska däremot överlåtas till den lokala tillsynsmyndigheten.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter