Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-16 05:44:47

Ei har fattat de första besluten om elnätsföretagens intäktsramar för åren 2020–2023

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) fattat de första besluten om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2020–2023, det vill säga hur höga totala avgifter elnätsföretagen får ta ut av sina kunder. Besluten baseras på det nya regelverk som regeringen beslutade om hösten 2018.

De nya reglerna innebär bland annat att kalkylräntan, som varit en tvistefråga de senaste åren, nu är inskriven i förordningen. Fler anläggningskategorier och ändrade avskrivningstider är också nyheter i regleringen 2020–2023.

Alla beslut klara 31 oktober

Nu har Ei tagit de första fyra* besluten inför tillsynsperioden 2020–2023. Beslut för resterande elnätsföretag kommer att fattas löpande till och med den 31 oktober då alla beslut ska vara klara.

I besluten har den tillåtna avkastningen (kalkylräntan) fastställts till 2,16 procent (realt före skatt). Det motsvarar 3,92 procent nominellt före skatt. Avkastningsnivån är väsentligt lägre än för perioden 2016–2019.

– Nya regler och ändrade marknadsförutsättningar har inneburit att vi kraftigt sänker elnätsföretagens avkastning. Detta innebär sänkta elnätsavgifter för merparten av företagen, säger Tony Rosten, ställföreträdande generaldirektör på Energimarknadsinspektionen.

Mer information

Besluten publiceras löpande på ei.se

*Fotnot: Karlshamn Energi AB (REL00089), Västra Orusts Energitjänst ek.för (REL00242), Öresundskraft AB (RER00903) och (REL00904)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter