Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:24:40

Ei har tagit emot förslag om krav för frekvenshållningsreserver enligt EU-förordningen SO

Den 5 juni fick Energimarknadsinspektionen (Ei) in ett förslag från Svenska kraftnät som gäller ytterligare krav för grupper som tillhandahåller frekvenshållningsreserver. Förslaget är en del i arbetet med EU-förordningen SO.

Förordningen om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO) trädde i kraft den 14 september 2017.

Den 5 juni tog Ei emot ett förslag från Svenska kraftnät enligt EU-förordningen. Förslaget gäller ytterligare krav för grupper som tillhandahåller frekvenshållningsreserver i enlighet med artikel 154.3.

Vad händer nu?

Ei kommer att analysera förslaget och därefter fatta beslut i december 2019.

Vem berörs av förordningen?

Det är framförallt Svenska kraftnät, Ei, övriga elnätsföretag, och ägare av vissa elproduktionsanläggningar och förbrukningsanläggningar som påverkas av SO.

Svenska kraftnäts förslag samt mer information om EU-förordningen SO

Kontaktuppgifter
Herlita Bobadilla Robles
Analytiker/ingenjör

016-16 27 75

Maria Dalheim
Analytiker

016-16 27 62

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter