Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 08:27:44

Nu finns information om residualmix för 2018

Nu finns Residualmixen för 2018 publicerad på Energimarknadsinspektionens (Ei) webbplats.

Varje år publicerar Ei information om residualmixen. Informationen om residualmixen är först och främst viktig för elhandelsbolag, eftersom de är skyldiga att i efterhand informera sina kunder om på vilket sätt den el de levererat är producerad.

Residualmix för 2018

I Sverige beräknas residualmixen på nordisk nivå. Det är Ei som har ansvar för beräkningarna och residualmixen är densamma för alla elhandelsbolag.

Den nordiska residualmixen för 2018 består av 24,79 procent förnybart producerad el, 39,77 procent kärnkraftsproducerad el och 35,43 procent fossilt producerad el. Miljöpåverkan för den nordiska residualmixen är 250,76 g/CO2 per kWh.

Mer information

Här hittar du mer information om residualmix

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter