Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 07:26:19

Ei har fått in förslag om datautbyte enligt EU-förordningen SO

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) fått in förslag från Svenska kraftnät som handlar om omfattningen av datautbyte med systemansvariga för distributionssystem och betydande nätanvändare. Förslaget är en del i arbetet med EU-förordningen SO.

Förordning om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO) trädde i kraft den 14 september 2017.

Den 29 maj 2019 tog Ei emot ett förslag från Svenska kraftnät enligt EU-förordningen SO. Förslaget gäller omfattningen av datautbyte med systemansvariga för distributionssystem och betydande nätanvändare i enlighet med artikel 40.5.

Vad händer nu?

Nu kommer Ei att ta fram föreskrifter som baseras på Svenska kraftnäts förslag. Förslaget på föreskrifter planeras att skickas ut på samråd under sommaren 2019. Under november/december 2019 hoppas Ei kunna fatta beslut om föreskrifterna.

Vem berörs av förordningen?

Det är framförallt Svenska kraftnät, Ei, övriga elnätsföretag, och ägare av vissa elproduktionsanläggningar och förbrukningsanläggningar som påverkas av SO.

Förslaget och mer information

Svenska kraftnäts förslag

Information om EU-förordningen SO

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter