Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 19:14:38

Siffrorna för residualmixen publiceras i början av juni

Varje år publicerar Energimarknadsinspektionen (Ei) information om residualmixen. Siffrorna för 2018 beräknas kunna publiceras i början av juni.

För Sveriges del beräknas residualmixen på nordisk nivå. Beräkningarna är dock beroende av data på europisk nivå och eftersom dessa beräkningar nu pågår så publiceras residualmixen preliminärt i början av juni.

Ei tillhandahåller varje år beräkningen av den nordiska residualmixen till landets elhandlare för att de ska kunna redovisa den egna försålda energimixen. Residualmixen tas fram av konsultföretaget Grexel på uppdrag av Ei.

Vad består residualmixen av?

Residualmixen kan förenklat beskrivas som den el som blir kvar när all specificerad el tagits bort ur beräkningarna. Den utgörs av såld el utan ursprungsgarantier samt el vars ursprungsgarantier har självannullerats.

Den sålda elen ska ursprungsmärkas

Enligt ellagen och Ei:s föreskrift om ursprungsmärkning ska elhandlare på fakturor, i reklam och på webbsida lämna uppgift om den egna energimixen och de olika energikällornas andel av den försålda elen samt dess miljöpåverkan. Kraven på ursprungsmärkning gäller oavsett om elen sålts till en konsument eller en näringsidkare. Bestämmelserna gör det möjligt för kunden att få kunskap om hur deras el har producerats och vilken påverkan den har på miljön.

Elhandlaren ska i sin redovisning till kunden berätta om vilken typ av el som förbrukats. Om det till exempel är specifik el producerad från vind eller vatten, eller om det är el hänförlig till residualmixen. Den sålda elens ursprung kan garanteras av elhandlaren genom ursprungsgarantier. Informationen om elens ursprung ska finnas tillgänglig och meddelas till kunderna senast på eller i samband med första fakturan efter den 1 juli varje år och därefter löpande.

Så snart siffrorna för residualmixen 2018 finns, kommer de att publiceras på Ei:s webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter