Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 01:36:15

Nordisk konsultation om förslag för utbyte och upphandling av balanskapacitet

De nordiska stamnätsoperatörerna (nordiska TSOerna) har tagit fram tre förslag i enlighet med kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB). Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

De nordiska TSOerna har tagit fram ett förslag till fastställandet av gemensamma och harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av balanskapacitet för aFRR (frekvensåterställningsreserver med automatisk aktivering) i enlighet med artikel 33(1) och 38(1) i EB.

De har även tagit fram ett förslag till metod för en marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitet mellan elområden i enlighet med artikel 41(1) i EB.

De nordiska TSOerna föreslår också ett undantag, att inte tillåta leverantörer av balanstjänster att överföra sina skyldigheter att tillhandahålla balanskapacitet för aFRR i enlighet med artikel 34(1) i EB.

Syftet med en harmoniserad och gemensam nordisk kapacitetmarknad är att säkerställa tillgången på aFRR-reserver och därmed säkerställa driftsäkerheten. Det ska ske genom upphandling av gränsöverskridande kapacitet tillgänglig för balansering inom det nordiska synkronområdet.

Synpunkter senast 3 juni

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på förslagen som är publicerat på NordREGs* webbplats. De nordiska tillsynsmyndigheterna vill gärna ha in synpunkter senast den 3 juni 2019.

Konsultationen på NordREG:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotnot: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter