Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 01:25:23

Investeringarna i elnäten ökar

Nu har elnätsföretagen lämnat in de uppgifter till Energimarknadsinspektionen (Ei) som ligger till grund för Ei:s beslut om företagens intäktsramar 2020–2023. Uppgifterna som företagen lämnat in visar att de planerade elnätsinvesteringarna ökar, jämfört med planerade investeringar under perioden 2016–2019.

Ei ska nu granska de uppgifter som elnätsföretagen lämnat in och därefter besluta om elnätsföretagens intäktsramar för de kommande fyra åren. De första besluten beräknas vara klara i juni och samtliga beslut ska vara fattade senast den 31 oktober 2019.

I Sverige finns cirka 165 elnätsföretag med olika förutsättningar. Hur hög elnätsavgift en kund får betala varierar beroende på var i landet man bor och vilket elnätsföretag man är kund hos. Elnätsföretagen bestämmer själva om sin elnätsavgift, däremot får de totala avgifterna inte överstiga det maxbelopp (intäktsram) som Ei fattat beslut om.

Ny elnätsregering

Den nuvarande elnätsregleringen som gäller till och med 2019 har varit föremål för många domstolsprocesser, vilket fått till följd att elnätsföretagen fått ta ut högre avgifter av sina kunder än vad Ei beslutat om.

I december 2016 fick Ei i uppdrag av regeringen att se över elnätsregleringen och från och med 2020 gäller nya regler.

I den nya regleringen får elnätsföretagen precis som tidigare täckning för sina omkostnader och investeringar. Däremot har reglerna förtydligats bland annat gällande företagens tillåtna avkastning.

De allra flesta elnätsföretagen planerar att öka investeringarna i elnäten

Nu har Ei fått in investeringsprognoserna från samtliga elnätsföretag.

– Prognoserna visar att merparten av elnätsföretagen ökar sina investeringar i elnäten relativt mycket, säger Tony Rosten, chef för Ei:s avdelning för nätreglering.

För cirka 120 av 165 elnätsföretag ökar investeringarna, i genomsnitt med cirka 34 procent. Cirka 30 elnätsföretag minskar sina investeringar och resterande företag (cirka 15) redovisade inga planerade investeringar för 2016–2019. Det faktum att flera stora elnätsföretag valt att prognosticera en betydligt lägre investeringsnivå än tidigare gör att de totala investeringarna för alla elnät i Sverige endast ökar med 3 procent jämfört med de planerade investeringarna för 2016–2019.

Jämförelsen är gjord i samma års prisnivå där Ei jämfört företagens planerade investeringar för åren 2016–2019 mot 2020–2023. (De investeringar som Svenska kraftnät planerar för perioden är inte medräknade).

Fakta elnätsreglering

Elnäten i Sverige är ett reglerat monopol. Det innebär att det bara är ett företag som får driva ett elnät i ett visst område eller på en viss linje.

Monopolet gör att elnätsföretag inte är utsatta för konkurrens. Istället finns en modell som enkelt förklarat går ut på att företagen får ta ut elnätsavgifter som täcker deras kostnader, investeringar och dessutom ger en rimlig vinst.

Rent praktiskt rapporterar elnätsföretagen in en mängd uppgifter till Ei. Till exempel vilka kostnader de har för att driva företaget och vilka investeringar i näten de tänker göra under den närmaste fyraårsperioden. Utifrån dessa uppgifter räknar Ei ut företagets intäktsram, det vill säga ett maxbelopp som de totala avgifterna inte får överstiga.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter