Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 18:12:55

Enkät om hinder för efterfrågeflexibilitet – sista svarsdag 24 april

Energimarknadsinspektionen (Ei) ska enligt elförordningen följa upp vilka hinder som finns för efterfrågeflexibilitet. Det finns fortfarande möjlighet för elhandlare och energitjänsteföretag att svara på enkäten. Sista svarsdag är 24 april.

Enligt ellagen får elnätsföretag inte ställa tekniska krav eller andra villkor (om det inte är motiverat av exempelvis leveranssäkerhetsskäl) som gör det svårt för energitjänsteföretag och elhandlare att erbjuda sina kunder tjänster för ändrad elförbrukning.

Obligatorisk enkät till utvalda elnätsföretag

Ei följer upp detta genom två enkätundersökningar. En enkät skickades i slutet av mars via e-post till ett 20-tal slumpvis utvalda elnätsföretag. Denna enkät ingår i Ei:s tillsyn och det är obligatoriskt för de utvalda elnätsföretagen att svara på den.

Enkät till elhandlare och energitjänsteföretag

Via den andra enkäten, som riktar sig till elhandlare och energitjänsteföretag, undersöker Ei om företagen har upplevt att elnätsföretagen ställer krav som försvårar för elhandlare och energitjänsteföretag att leverera tjänster som bidrar till ändrad förbrukning. Denna enkät ingår inte i tillsynen och det är frivilligt för företagen att besvara enkäten. Men för att få ett bra underlag hoppas Ei att så många som möjligt vill medverka.

Uppdaterat: Enkäten är stängd.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter